سامانه نوبت دهی اينترنتی
     

صفحه اصلي

گـرفتـن نوبـت

پيگيري نوبت

کنسل نوبت گرفته شده

ليست تخصصها و پزشکها
 


ليست تخصصها و پزشکهاي اين مرکز درماني
Skip Navigation Links.
Collapse زنان و زايمانزنان و زايمان
Collapse متخصص زنان و زايمانمتخصص زنان و زايمان
دکتر مریم امین
دکتر مژگان شاکری
دکتر پریرخ رامزی
دکتر مریم مختاری درخشان فرد
دکتر نوش آفرين ستاري ديبازر
دکتر زهرا حشمتی فر
دکتر سیما صادقی
دکتر حاجيه السادات اسماعیل لو
دکتر ژیلا امیرخانی
دکتر زهرا بحرینی
دکتر دینا فداکار ماسوله
دکتر جعفر حسین چی
دكتر زهرا صفائي
اعظم الماسي
مرضيه ميرزائي
زهره لواساني
دكتر مينا فرزي خسروشاهي
Collapse داخليداخلي
Collapse متخصص داخليمتخصص داخلي
دکتر مهناز ولی زاده
دکتر مهناز ولی زاده
دکتر اکبر واعظی
دکتر مهناز ولی زاده
Collapse اطفالاطفال
Collapse متخصص اطفالمتخصص اطفال
دکتر اسفندیار متینی
دکتر محمدعلی شریعتی
دکتر پیمان شاه حسینی
دکتر منیره سیار
دکتر سید سعید نبوی
فاطمه عرفا
دکتر معصومه همت یار
دکتر فرزانه زنوزی
فوق تخصص اطفال
Collapse جراحي عموميجراحي عمومي
Collapse متخصص جراحي عموميمتخصص جراحي عمومي
دکتر سیدعلی منصوری
دکتر رامین خطیب سمنانی
دکتر میراحسان طاهری
دکتر ناصر رهبر
دکتر محمد هادیزاده
دکتر محمود عامریون
دکتر بهروز وحدت
دکتر اردشیر کشاورز
دكتر زهرا كاشانيان
دكتر هابيل گريواني
منوچهر حاجي اقايي شهرستاني
دكتركندري
Collapse اعصاب و رواناعصاب و روان
Collapse متخصص اعصاب و روانمتخصص اعصاب و روان
دکتر علی امیری
دکتر سیروس جهانگیری
Collapse روماتولوژيروماتولوژي
Collapse فوق تخصص روماتولوژيفوق تخصص روماتولوژي
ماندانا بيرانوند
Collapse گوارشگوارش
Collapse فوق تخصص گوارشفوق تخصص گوارش
دکتر جواد رستگار مقدم
جوادرستگارمقدم
Collapse ريهريه
Collapse فوق تخصص ريهفوق تخصص ريه
دكترمعصومي نائيني
Collapse ارولوژيارولوژي
Collapse متخصص ارولوژيمتخصص ارولوژي
دکتر کرامت دهقان
دکتر آرمین ایرانپور
دکتر رضا ولی پور
دکتر محمد سام زاده
دکتر علیرضا نوری
فوق تخصص ارولوژي
Collapse مغز و اعصابمغز و اعصاب
Collapse متخصص مغز و اعصابمتخصص مغز و اعصاب
دکتر نیما محسن زاده کرمانی
دکتر بهنام جبه داری
دکتر مهران شفیعی
دكترمحمدكاظم بخشنده
Collapse گوش و حلق و بينيگوش و حلق و بيني
Collapse متخصص گوش و حلق وبينيمتخصص گوش و حلق وبيني
دکتر نبی اله شریعتی
دکتر فرهمند ثابتی
دکتر هادی سرمست
دکتر مهدی سلیمان پور
فوق تخصص گوش و حلق و بيني
Collapse پوست و موپوست و مو
Collapse متخصص پوست و مومتخصص پوست و مو
دکتر رقیه جبرئیلی
دکتر ستاره تهرانی
دکتر علی میرشکاری
دکتر سعید سعیدیان
دکتر رویا ساعدپناه
دکتر سپیده تهرانی
Collapse عفونيعفوني
Collapse متخصص عفونيمتخصص عفوني
دکتر معصومه مسگریان
دکتر مهرانگیز زنگنه
دکتر محسن علیجانی
دکتر بهنام فرهودی
Collapse جراحي مغز و اعصابجراحي مغز و اعصاب
Collapse متخصص جراحي مغز و اعصابمتخصص جراحي مغز و اعصاب
دکتر ژیان آقامجیدی
دکتر داود محمودی
دکتر بابک باباپور
دکتر امیر آذرهمایون
علي نمازي
Collapse قلب و عروققلب و عروق
Collapse متخصص قلب و عروقمتخصص قلب و عروق
دكتر مهدي كريمي
دکتر سارا آب روشن
دکتر علیرضا اخوین
دکتر محمدحسین نجفی
دکتر فهیمه صبور
دکتر ماه منیر محمدی
دکتر مریم طهماسبی
Collapse ارتوپديارتوپدي
Collapse متخصص ارتوپديمتخصص ارتوپدي
دکتر افشین فرهادی
دکتر برزو قزوینیان
دکتر ماندانا بقائی انارکی
دکتر وحید بهشاد
دكتر افشين طاهري اعظم
Collapse غدد و متابوليسمغدد و متابوليسم
Collapse فوق تخصص غدد و متابوليسمفوق تخصص غدد و متابوليسم
دکتر معصومه یارجانلی
Collapse بيهوشيبيهوشي
Collapse متخصص بيهوشيمتخصص بيهوشي
دکتر حیدر درویشی
دکتر بهروز معماراردستانی
دکتر میترا شکوهی
دکتر محمدرسول فرتاش
دکتر سیدمهدی فاموری
دکتر غلامرضا فخری
Collapse جراحي اطفالجراحي اطفال
Collapse فوق تخصص جراحي اطفالفوق تخصص جراحي اطفال
دکتر سید سهیل بن رضوی
دكتر كامبيز باقرزادي
Collapse نفرولوژينفرولوژي
Collapse فوق تخصص نفرولوژيفوق تخصص نفرولوژي
دكتر شكوه شريف پور
Collapse چشم پزشكيچشم پزشكي
Collapse متخصص چشم پزشكيمتخصص چشم پزشكي
دكتر ماندانا احمدي
Collapse خون و آنكولوژيخون و آنكولوژي
Collapse فوق تخصص خون و آنکولوژیفوق تخصص خون و آنکولوژی
دكتر نسيم ولي زاده1397/10/28               شرکت داده آوران ارائه کننده انواع سيستمهاي نوبت دهي   www.dadehavaran.com